1. Držite tipku + 7 sekundi dok se ne pojave riječi 'PRESS MODE TO COMMENCE PAIRING'. Zatim pritisnite tipku za način rada za potvrdu. Pojavit će se riječi "TRAŽIM NOV PAR".
  2. Otvorite poklopac Flitecell i postavite kopču Flitecell na Flitecell kako bi ostao uključen.
  3. Postavite bazu Flite kontrolera na cilj za uparivanje na eFoil (između Flitecell kabela).
  4. Dok tražite novi par, LED svjetla na stražnjoj strani ploče prikazat će se kao narančasta jurnjava (pomicanje iznova i iznova).
  5. Nakon uspješnog uparivanja, LED diode će se promijeniti u jednobojnu svijetloplavu boju.
  6. Uklonite Flitecell kopču i zatvorite Flitecell poklopac.
  7. Izvedite sljedeću operaciju u roku od 10 sekundi (prije nego što se Flitecell isključi i isključi sustav) ili postavite kopču Flitecell na Flitecell kako bi ostao uključen.

NEMOJTE DRŽATI FLITE KONTROLER U POLOŽAJU ZA UPARIVANJE DUŽE NEGO JE POTREBNO. DUGO ČEKANJE BEZ UPARIVANJA SUSTAVA ILI ĆE ISKLJUČITI SUSTAVA (ISKLJUČIVANJE FLITECELLA) ILI ĆE PLOČU STAVITI U NAČIN ZA AŽURIRANJE SOFTVERA KOJI ĆE ZAHTIJEVATI PLOČU DA SE RESETI POVEZIVANJEM FLITECELLES I POWER.

uparivanje